Regnbueforlagets historie

Sommeren 2017 er Regnbueforlaget blitt gjenopplivet etter mange års dvale.
Det kan være på sin plass å repetere hovedtrekkene i Regnbueforlagets historie, en historie som begynner i 1972.


Jan Bojer og Kari Berg, som var veteraner fra Gateavisa og det anarkistiske Arbeidskollektivet i Hjelms gate, i Oslo bodde sommeren 1972 i Spind utenfor Farsund.
Etter å ha tilbrakt et par uker på FNs første store miljøkonferanse i Stockholm lånte de en stensilmaskin og trykte opp noen titalls eksemplarer av et manifest med tittelen Miljøbyråkrati eller Kulturrevolusjon. Som utgiver fant de på å sette Regnbuetrykk.

Under navnet Regnbuetrykk ble det deretter produsert flere stensiler med anarkistisk og motkulturelt innhold, herunder tekster av Murray Bookchin og Halfdan Wiik.

Regnbuetrykk sto også for utgivelsen av Muldvarp-kontakt, ei blekke som skulle formidle kontakt mellom de etterhvert så mange motkulturbladene som dukket opp rundt i landet.

Initiativtakerne tok etterhvert med seg Regnbuetrykk til det alternative miljøet på Karlsøy i Troms, og begynte å gi ut offset-trykte hefter, heriblant amerikanske undergrunns-serier av Robert Crumb og andre, og de første norske utgivelsene av motkultur-tegneserier: Instant Karma av Arne W. Isachsen og En Fågel er loss av Inge Iversen og Terje Nordberg.
(Her ligger forøvrig en video til "En Fågel er loss")

Etter å ha installert egen offsetpresse på Karlsøy produserte Regnbuetrykk ei rekke håndbøker om økologisk jordbruk. Videre ga forlaget ut diktsamlinga Juvéltreet av Jan Bojer (som nå hadde lagt til etternavnet Vindheim) og boka Den store kosmiske mor og hennes urgamle religion av svensk-britiske Monica Sjöö. (Flere år seinere ga Regnbueforlaget også ut den første engelske utgaven av denne boka, og kalte seg da Rainbow Press).

Viktigst fra perioden på Karlsøy var nok likevel tidsskriftet Vannbæreren, et tjukt blad med lange artikler, dikt tegneserier et cetera,som kom ut med 10 nummer.

bilder/isis-serien.jpgEn helt ny fase tok til i 1979 da virksomheten flyttet til Trondheim og navnet Regnbueforlaget kom i bruk i stedet for Regnbuetrykk. Økologisk jordbruk var fortsatt aktuelt, og den vesle boka Samdyrking av Philbrick og Gregg kom i flere opplag. Videre ble det gitt ut ei samling skrifter om den gandhianske Sarvodaya-bevegelsen i India, og norske science-fiction bøker av Stein Jarving og Dag Ove Johansen.

Så kom Isis-serien med bøker av ledende skribenter i den framvoksende økologiske bevegelsen: Ivan Illich og E. F. Schumacher.

Den første utgaven av arkitekt Bjørn Berges bok om de økologiske aspektene ved moderne husbygging: Syke Hus, og oppfølgeren Alternative isolasjonsmaterialer var også blant utgivelsene.

Regnbueforlaget ga dessuten ut flere bøker i den sjangeren som seinere skulle bli kalt new age: Siriusmysteriet av Robert Temple og Det okkulte rike av J. H. Brennan, og ikke minst Fysikkens Tao av Fritjof Capra. Den burde ha blitt en bestselger, men trykkeriet prioriterte ikke en ny og liten kunde. De leverte ikke boka før langt ut i desember, dermed glapp julesalget.

Til gjengjeld forlangte trykkeriet betaling i januar. Regnbueforlaget som satt med usolgte bøker og ingen penger, måtte be om gjeldsforhandlinger og virksomheten ble deretter lagt ned.

Regnbueforlaget